Mierniki i wskaźniki temperatury

Mierniki temperatury przeznaczone są do pomiaru i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu oraz innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych. W zależności od modelu, nasze wskaźniki i mierniki temperatury mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe, pojedynczy lub podwójny wyświetlacz LED do kontroli pracy urządzeń. Nasze mierniki temperatury przeznaczone są głównie do zabudowy tablicowej w szafach sterowniczych i na pulpitach.

 

Opcjonalnie wskaźniki i mierniki temperatury mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe, wyjście retransmisyjne oraz w interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485 z protokołem komunikacyjnym Shinko lub Modbus (ASCII lub RTU).

 

Nasze mierniki i wskaźniki temperatury i procesów są nowoczesnymi urządzeniami, a ze względu na swoje możliwości i zawansowane funkcje mogą być używane w różnorodnych gałęziach przemysłu m.in. w maszynach, liniach technologicznych, suszarniach, liniach do obróbki galwanicznej, w maszynach do przerobu gumy, piecach do wypału ceramiki, piecach do fuzzingu, piecach do wytopu i obróbki cieplnej metali szkła (hartowania, wyżarzania, odpuszczania itp).

 

dowiedz się więcej

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury (PID) przeznaczone są do regulacji i kontroli temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości fizycznych. Regulatory temperatury wyposażone są w algorytm PID mający za zadanie osiągnięcie wartości zadanej w szybszym czasie i zmniejszenie przeregulowań. Zaimplementowana funkcja automatycznego doboru nastaw (PID z auto-tuningiem) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji nawet przez użytkowników niemających doświadczenia z obsługą regulatorów temperatury.

 

Regulatory temperatury firmy Shinko Technos wyposażone są w uniwersalne wejście do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami (np. J, K, T, R, S, B) oraz sygnałami analogowymi (0/4...20mA, 0...1V, 1...5V lub 0...10V). Wybór wejścia, zakresu wskazań, typu alarmu oraz innych parametrów i funkcji odbywa się za pomocą klawiatury lub opcjonalnie za pomocą komputera. Nasze regulatory temperatury posiadają dwa wyświetlacze LED: górny wyświetlacz wskazujący aktualną wartość mierzoną oraz dolny wskazujący wartość zadaną oraz w niektórych wersjach bargraf, który umożliwiają podgląd wartości sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartości odchyłki od wartości zadanej (DV). W naszych regulatorach temperatury użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji: np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw (PID z auto-tuningiem), PI lub PD z funkcją auto-resetu lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulatory temperatury mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe logiczne (do podłączenia przekaźników SSR), prądowe lub napięciowe.

 

Regulatory temperatury są standardowo wyposażone w wyjścia alarmowe, w zależności od modelu regulatory temperatury posiadają oprócz wyjścia regulacyjnego do pięciu wyjść alarmowych  lub zdarzeń. Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone w: dodatkowe wyjście regulacyjne chłodzenia (do regulacji trójstawnej grzanie/chłodzenie), analogowe wejście zdalnego zadawania lub wejścia binarne zdalnego sterowania pracą regulatora, wyjście retransmisyjne itp.... Regulatory temperatury mogą być ponadto wyposażone w interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485 z wybieranym protokołem komunikacyjnym producenta Shinko lub ModBus (ASCII lub RTU). Niektóre serie regulatorów temperatury są regulatorami programowalnymi, co umożliwia zaprogramowanie kilku przebiegów procesu w czasie. Programowalne regulatory temperatury umożliwiają wykonywanie krzywej programowej składającej się nawet ze 100 kroków.

 

Nasze regulatory temperatury ze względu na swoje możliwości i zawansowane funkcje mogą być używane w różnorodnych gałęziach przemysłu m.in. w maszynach pakujących, liniach technologicznych, suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, wtryskarkach, wytłaczarkach, w maszynach do przerobu gumy, piecach do wypału ceramiki, piecach do obróbki szkła (do fuzzingu), piecach do wytopu metali, piecach do obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania), klimatyzacji, wentylacji i itp..

dowiedz się więcej

Rejestratory temperatury

Rejestratory temperatury Shinko Technos i Ohkura służą do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu w różnorodnych procesach technologicznych. Nasze rejestratory temperatury posiadają możliwość konfiguracji wejść pomiarowych, wyjść alarmowych lub zdarzeń, sposobu rejestracji, częstotliwości rejestracji itp. (wg potrzeb użytkownika). Rejestratory temperatury posiadają czytelne wyświetlacze lub linijki analogowe, które umożliwiają szybki podgląd wartości rejestrowanych.

Rejestratory temperatury mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe, interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485, Ethernet  do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami lub systemami SCADA.

Nasze rejestratory temperatury z względu na swoje możliwości i zawansowane funkcje mogą być używane w różnorodnych gałęziach przemysłu, liniach technologicznych, suszarniach, liniach do obróbki galwanicznej, piecach do wypału ceramiki, piecach do szkła (do fuzzingu), piecach do wytopu i obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania itp., głównie do rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia przepływu i innych parametrów procesowych.

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim następujące rejestratory temperatury i procesów: papierowe rejestratory temperatury (z zapisem na papierze), ekranowe (wideo graficzne) rejestratory temperatury (z zapisem w na karcie lub w pamięci urządzenia), cyfrowe rejestratory temperatury (z zapisem w na karcie lub w pamięci urządzenia), dataloggery (z zapisem w pamięci urządzenia), itp.

dowiedz się więcej

Czujniki temperatury i termopary

Rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury przeznaczone są do pomiaru i monitoringu temperatury, podstawowej wielkości fizycznej występującej w niemal wszystkich procesach technologicznych. W przemyśle najczęściej są stosowane poniższe metody pomiaru temperatury: pomiary wykorzystujące zmianę rezystancji czujnika (czujniki rezystancyjne), pomiary wykorzystujące zjawisko termoelektryczne (czujniki termoelektryczne - termopary), pomiary wykorzystujące emisję podczerwieni (pirometry).

 

Rezystancyjne czujniki temperatury reagują na zmianę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie rezystora. Zasada działania czujników temperatury rezystancyjnych polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany rezystancji metali wraz ze zmianą temperaturą. Do celów przemysłowych najczęściej wykorzystywane są rezystory platynowe, wykonywane według normy PN-EN 60751. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest Pt100 dla, którego nominalna wartość rezystancji wynosi 100.00Ohm w temperaturze 0°C. Dostępne są również czujniki temperatury rezystancyjne o nominalnych wartościach 500Ohm (Pt500) oraz 1000Ohm (Pt1000) w temperaturze 0°C. Charakteryzują się one znacznie większą rozdzielczością rezystancji w stosunku do temperatury.

 

Termoelektryczne czujniki temperatury (termopary) reagują na zmianę temperatury zmianą siły termoelektrycznej wbudowanego w nie termoelementu. Elementem pomiarowym termopary są połączone z sobą dwa różne materiały (metale czyste, stopy metali lub niemetali). Miejsce łączenia termopary nazywa się "spoiną pomiarową", a wolne końce termopary zimnymi końcami, przewody nazywamy termoelektrodami. W termoparze składającej się z różnych materiałów, powstaje siła termoelektryczna wtedy, gdy spoina i zimne końce termopary utrzymywane są w różnych temperaturach. Czułość termopary zależy od siły termoelektrycznej materiałów, z których wykonane są termoelementy. Charakterystyki termopar są unormowane, a wartość siły termoelektrycznej dla poszczególnych materiałów, oraz dopuszczalne odchyłki zawarte są w normie PN-EN 60584.

 

Typowe elementy pomiarowe termopary:

 • termopara "J" - Fe-CuNi: zakres temperatury -40...+750°C
 • termopara "K" - NiCr-Ni: zakres temperatury -200...+1200°C
 • termopara "N" - NiCrSi-NiSi: zakres temperatury do +1200°C (1350°)
 • termopara "T" - Cu-CuNi: zakres temperatury -200...+350°C
 • termopara "S" - PtRh10-Pt: zakres temperatury do 1600°C
 • termopara "R" - PtRh13-Pt: zakres temperatury do 1600°C
 • termopara "B" - PtRh30-PtRh6: zakres temperatury do 1800°C

 

Nasze czujniki temperatury i termopary ze względu różne wykonania mogą być używane w różnorodnych gałęziach przemysłu m.in. w maszynach pakujących, liniach technologicznych, suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, wtryskarkach, wytłaczarkach, w maszynach do przerobu gumy, piecach do wypału ceramiki, piecach do fuzzingu, piecach do wytopu i obróbki cieplnej.

dowiedz się więcej

Przetworniki wilgotności i temperatury

Przetworniki wilgotności i temperatury Delta Ohm przeznaczone są do pomiaru i monitoringu wilgotności względnej, temperatury, wilgotności absolutnej, punktu rosy, prędkości powietrza, dwutlenku węgla (CO2). Nasze przetworniki wilgotności (termo-higrometry) mogą być wyposażone są w standardowe wyjścia analogowe 4...20mA lub 0...10VDC do przesyłania mierzonych  wartości do mierników, regulatorów, rejestratorów lub innych urządzeń procesowych. Oprócz wyjścia analogowego niektóre modele mogą być wyposażone w interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU), co daje możliwość łatwej integracji z systemami automatyki i monitoringu. Przetworniki wilgotności przeznaczone są głównie do pomiaru (temperatury, wilgotności względnej i punktu rosy) w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS), w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych, przemyśle, miejscach zatłoczonych, stołówkach, audytoriach, salach gimnastycznych, farmach, szklarniach itp. Przetworniki wilgotności mierzą wilgotność względną za pomocą skompensowanego temperaturowo pojemnościowego czujnika wilgotności, który zapewnia dokładny i niezawodny pomiar. Nasze przetworniki wilgotności dostępne w różnych wersjach montażowych: do montażu na ścianie, do montażu w kanałowego lub z sondą na przewodzie. Filtr ochronny przetwornika wilgotności ze stali nierdzewnej zabezpiecza czujniki wilgotności przed kurzem i drobnymi cząstkami. Przetworniki wilgotności są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają późniejszej kalibracji.

dowiedz się więcej

O firmie

 11Regulator temperatury i czujnik temperatury (Shinko Technos, Delta Ohm, Ohkura)ACSE Sp. z o. o.  oferuje: czujniki temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000), termopary (J, K, N, S, B), regulatory i programatory temperatury, mierniki i wskaźniki temperatury, rejestratory i dataloggery temperatury i przetworniki wilgotności. Posiadamy również w ofercie przetworniki temperatury, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, barometry, przetworniki prędkości powietrza, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów analogowych, pompki kalibracyjne, itp. ACSE Sp. z o.o. specjalizuje się głównie w produkcji czujników temperatury oraz doborze, kompletacji i sprzedaży urządzeń do pomiaru, regulacji, rejestracji i monitoringu takich wielkości procesowych jak: temperatura, wilgotność względna i absolutna, ciśnienie, poziom, przepływ i innych dla różnych procesów produkcyjnych i gałęzi przemysłu.

ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2005 roku i składa się wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która wiedzę i doświadczenie zdobyła między innymi w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszarem działalności obejmuje cały kraj, dostarcza również aparaturę kontrolno-pomiarową do innych krajów Europy.

 

Współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Jesteśmy dystrybutorem urządzeń automatyki następujących firm: Shinko TechnosDelta OhmHalstrup WalcherOhkura ElectricSTS AGStatus InstrumentsAdditel, Optris, Metronic, które zajmują się produkcją głównie: regulatorów temperatury, rejestratorów temperatury, mierników i wskaźników temperatury, sond temperatury, przetworników wilgotności, higrometrów, przetworników temperatury, manometrów cyfrowych, przetworników prędkości powietrza, przetworników tlenku i dwutlenku węgla, pehametrów i przetworników pH, przetworników przewodności, przetworników natężenia oświetlania i promieniowania słonecznego (pyranometrów), itp.

 

Nasze urządzenia są stosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu: energetyce, ciepłownictwie, przemyśle metalurgicznym, odlewnictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym, przemyśle chemicznym, przetwórstwie tworzyw, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutyczny, laboratoriach, budynkach użyteczności publicznej, szklarniach i gospodarstwach rolniczych, itp, a także w laboratoriach i w gospodarstwach domowych.

 


 

W swojej ofercie posiadamy m.in.:

 

Regulatory temperaturyRegulatory temperatury  są to urządzenia do automatycznej regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości procesowych. Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia jest jednym z podstawowych zadań w większości procesów technologicznych. Za regulację odpowiadają urządzenia nazywane regulatorami temperatury lub też czasami kontrolerami temperatury lub termoregulatorami. Zadaniem regulatorów jest dojście do wartości zadanej (np. temperatury) i jej utrzymywanie na ustawionym poziomie. Typowy układ regulacji składa się  z czujnika lub przetwornika sygnału (np. czujnika temperatury lub przetwornika wilgotności, ciśnienia, itp.), odpowiedniego regulatora i elementu wykonawczego. Regulator PID mierzy wartość regulowaną za pomocą zewnętrznego czujnika lub przetwornika i podaje na wyjście odpowiedni sygnał regulacyjny (zależny m.in. od odchyłki pomiędzy wartością zadaną i mierzoną). Sygnał regulacyjny z regulatora jest natomiast podawany na odpowiedni element wykonawczy (np. stycznik sterujący grzałką, falownik sterujący pracą silnika lub też napęd zaworu regulacyjnego). Element wykonawczy odpowiednio włącza/wyłącza grzałkę, uruchamia silnik, otwiera zawór, itd.

 

Ponieważ proces regulacji zależy do wielu czynników zewnętrznych w regulatorach oprócz prostej regulacji włącz/wyłącz (z ustawioną histerezą) stosuje się wiele innych, zawansowanych algorytmów regulacji np. PID, PD, PI lub P. Wybór odpowiedniego algorytmu regulacji zależy od regulowanego procesu. Stosowanie zaawansowanych algorytmów regulacji ma na celu głównie przyspieszenie procesu regulacji i ograniczenie przeregulowań. Najczęściej stosowanym i najbardziej uniwersalnym algorytmem regulacji jest algorytm PID (tzw. regulator proporcjonalno - całkująco - różniczkujący).

Aby przyspieszyć i ułatwić dobór nastaw PID w regulatorach opracowano algorytm automatycznego doboru (strojenia) nastaw PID, tzw. auto-tunig. Typowo funkcja automatycznego doboru (auto-tuning) nastaw pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości typowych procesów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy na temat regulowanego procesu. Obecne produkowane regulatory posiadają możliwość wyboru za pomocą klawiatury: algorytmu regulacji (PID, PD, PI, P lub ON/OFF), typu mierzonego sygnału, sposobu działania wyjścia regulacyjnego i alarmowego oraz wielu innych parametrów. Standardowo regulatory wyposażone są jedno wyjście regulacyjne np. do sterowania procesem grzania lub chłodzenia oraz jedno wyjście alarmowe do sygnalizacji przekroczenia odchyłki lub progu. Nasze regulatory temperatury mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne przekaźnikowe (np. do sterowania stycznikami), wyjście napięciowe logiczne 0/12VDC (do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi SSR), wyjście napięciowe 0...10V lub prądowe 4...20mA (do sterowania np. falownikami lub napędami zaworów) lub wyście trójstawne składające się z dwóch przekaźników (do regulacji za pomocą zaworów regulacyjnych i przepustnic (otwieranie - utrzymywanie położenia -zamykanie). Ponadto regulatory temperatury mogą być wyposażone w dodatkowe wyjście(a) alarmowe (do sygnalizacji stanów alarmowych), dodatkowe wyjście regulacyjne (do sterowania grzanie/chłodzeniem), wyjście retransmisyjne (do przesyłania wartości mierzonych za pomocą sygnału analogowego do oddalonych rejestratorów temperatury lub systemów SCADA), wejścia binarne do sterowania pracą regulatora oraz wejście zdalnego zadawania służące np. do regulacji kaskadowej. Nasze kontrolery temperatury mogą być również wyposażone w interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485 z protokołem MODBUS ASCII/RTU (do przesyłania mierzonych i wartości do oddalonych urządzeń paneli dotykowych HMI, sterowników PLC, komputerów lub systemów SCADA).

 

Nasze regulatory umożliwiają regulację bardzo złożonymi procesami, które wymagają odpowiedniego przebiegu procesu w czasie, według ustalonej krzywej (tzw. regulatory programowalne). Programowalne regulatory temperatury umożliwiają zaprogramowanie krzywej (profilu) lub kilku krzywych składających się z kilku lub kilkunastu odcinków czasowych.

Niektóre regulatory posiadają funkcję rampy, która umożliwia łagodne dojście do wartości zadanej wg. ustawionego przyrostu wartości regulowanej w czasie. Funkcja rampy jest używana np. do stopniowego rozgrzewania lub ochładzania regulowanego obiektu (np. do osuszania grzałek) oraz umożliwia łagodne rozpoczęcie procesu regulacji.

 

Ze względu na swoje funkcje i budowę rozróżnia się regulatory temperatury i procesu: regulatory temperatury jednokanałowe, regulatory temperatury dwukanałowe, regulatory temperatury do montażu na szynie DIN, regulatory temperatury wielokanałowe, regulatory temperatury programowalne, regulatory temperatury różnicowe, regulatory temperatury kaskadowe. Często regulatory temperatury nazywane są kontrolerami temperatury, sterownikami temperatury lub też termoregulatorami.

 

 

Rejestratory temperatury (Ohkura, Shinko Technos)Rejestratory temperatury są to urządzenia przeznaczone do ciągłego pomiaru, monitoringu i rejestracji wielkości procesowych t.j.: temperatura, wilgotność, ciśnienie, przepływ. Rejestrowane dane mogą być zapisywane na składnej taśmie papierowej lub w sposób elektroniczny na karcie pamięci (np. CF), pamięci USB (pendrive) lub w wewnętrznej pamięci urządzenia. W zależności od modelu, rejestratory mogą rejestrować od jednej do nawet kilkunastu wartości mierzonych (np. rejestratory sześciokanałowe lub nawet rejestratory trzydziestokanałowe). Zaletą rejestratorów temperatury z zapisem na papierze jest to, że nie jest wymagana żadna obróbka danych zapisanych na papierze oraz nie są wymagane żadne urządzenia peryferyjne np. komputer PC. Zaletą rejestratorów elektronicznych jest natomiast możliwość przenoszenia danych na komputer PC i możliwość ich obróbki oraz archiwizacji. W rejestratorach ekranowych (graficznych) mierzone dane mogą prezentowane na ekranie w różnej postaci (np. wykresów, słupków, pól cyfrowych itp.). Rejestratory temperatury zarówno z zapisem na papierze jak i elektroniczne mogą być wyposażone wyjścia alarmowe (zdarzeń) oraz odpowiedni interfejs komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet (MODBUS TCP).

 

W zależności od budowy, sposobu zapisu, itp. rozróżniamy następujące rejestratorów temperatury: rejestratory jednokanałowe i wielokanałowe, rejestratory elektroniczne z zapisem w pamięci wewnętrznej lub na karcie CF, rejestratory z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), rejestratory ekranowe lub graficzne, rejestratory z zapisem punktowym lub zapisem ciągłym oraz elektroniczne dataloggery.

 

 

Czujniki temperatury to elementy pomiarowe przeznaczone do kontaktowego pomiaru temperatury, najczęściej mierzonej wielkości we wszystkich gałęziach przemysłu. W zależności od sposobu, w jaki dokonuje się pomiaru temperatury rozróżnia się dwie główne grupy: rezystancyjne czujniki temperatury oraz termoelektryczne czujniki temperatury popularnie nazywane termoparami.

 

Rezystancyjne czujniki temperatury to czujniki, które do pomiaru temperatury wykorzystują zjawisko zmiany rezystancji metalu pod wpływem temperatury. Elementem pomiarowym czujników rezystancyjnych jest rezystor (tzw. termorezystor), którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W praktyce najczęściej stosuje się termorezystory platynowe (np. Pt100, Pt500, Pt1000), niklowe (Ni100, Ni1000) oraz półprzewodnikowe (termistory NTC lub PTC). W warunkach przemysłowych najczęściej stosuje się czujniki temperatury Pt100, natomiast w ciepłownictwie, klimatyzacji czy też wentylacji stosuje się zazwyczaj czujniki temperatury Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC i PTC. Rezystancyjne czujniki temperatury charakteryzują się wyższą dokładnością i rozdzielczością od czujników termoelektrycznych.

Czujniki rezystancyjne w zależności od wykonana mogą być stosowane do pomiaru temperatury w zakresie -200...600°C. Platynowe czujniki rezystancyjne wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 60751 w klasie dokładności A lub B. Na życzenie dostępne są selekcjonowane czujniki w wyższych klasach dokładności np. 1/3DIN.

 

Drugą grupą czujników temperatury stanowią termoelektryczne czujniki temperatury popularnie nazywane również termoparami, mierzą one temperaturę na podstawie zmiany napięcia termoelektrycznego wbudowanego w nie termoelementu, napięcie generowane przez termoparę zmienia się wraz ze zmianą temperatury (im temperatura wyższa tym generowane jest wyższe napięcie). Termoelementy wykonane są z dwu drutów, każdy z nich wykonany jest  z innego materiału (metalu). W zależności od zastosowanych materiałów generowane jest różne napięcie termoelektryczne. Charakterystyki termopar są unormowane, a wartość siły termoelektrycznej dla poszczególnych materiałów, oraz dopuszczalne odchyłki są opisane normą PN-EN60584.

 

Najczęściej używane typy termopar to termopary: E, J, K, T i N, które wykorzystują powszechnie dostępne metale jak nikiel, miedź i żelazo (bez metali szlachetnych). Zakres pomiarowy tych czujników w zależności od zastosowanych metali mieści się w przedziale -200…1200°C. Termopary typu E wykonane są z NiCr i konstantanu (CuNi). Ich zakres pomiarowy to -200…+900°C, a czułość wynosi 68µV/°C, jest ona największa w porównaniu do innych termopar. Termopary typu E mogą być używane w atmosferze obojętnej i utleniającej, natomiast nie należy ich używać w atmosferze redukującej i w próżni. Termopary typu J wykonane są z żelaza w połączeniu konstantanem (CuNi). Ich zakres pomiarowy to -40…+750°C, a czułość - 55µV/°C. Przeznaczone są do pomiaru temperatury w atmosferze obojętnej, redukującej, utleniającej, jak i w próżni. Termopary typu K wykonane są z NiCr-Ni, ich zakres pomiarowy wynosi -200…+1200°C, a ich czułość to 41µV/°C. Charakteryzuje je większa odporność na utlenianie, niż termopar typu E, J i T, natomiast nie powinny być używane w atmosferze redukującej i próżni. Termopary typu N wykonane są z NiCrSi-NiSi, ich zakres pomiarowy temperatury wynosi -200… +1200°C, a czułość to 39µV/°C. Są one odporne na utlenianie, nawet w wysokich temperaturach. Termopary typu T zrobione są z Cu-CuNi i mierzą temperatury w zakresie -200…+350°C. Ich czułość wynosi 30µV/°C. Nadają się one do pomiarów temperatury w atmosferze utleniającej, redukującej, obojętnej i w próżni.

 

Drugą grupę termopar stanowią termopary wykonane z metali szlachetnych, głównie platyny oraz platyny z domieszką rodu. Termopary te to termopary typu B, R i S (różnią się tylko zawartością rodu). Termopary platynowe przeznaczone są głównie do pomiaru wysokich temperatur +1600°C (termopary R, S) i +1800°C (termopary B). Charakteryzuje je mała czułość 10µV/°C w przypadku czujników typu S oraz 14µV/°C w przypadku typu R. Termopary te mogą pracować w atmosferze obojętnej, utleniającej oraz w próżni, natomiast nie powinny pracować w atmosferze redukującej. Termopary te są znacznie droższe niż termopary E, J, K, T i N, łatwo je uszkodzić, ponieważ są umieszczane są w osłonach ceramicznych.

 

Zaletą czujników termoelektrycznych jest ich prosta budowa, wysoka trwałość, szybki czas odpowiedzi i możliwość stosowania w wysokich temperaturach. Jednak wymagają do podłączenia do urządzeń pomiarowych specjalnych przewodów kompensacyjnych, przedłużających lub termoelektrycznych oraz specjalnych złącz (wtyków i gniazd) termoparowych, odpowiednich do zastosowanej termopary. Czujniki termoelektryczne wykonywane są w dwóch klasach dokładności, klasie 1 i klasie 2 (wg. PN-EN60584).

 

Najczęściej stosowane typy i zakresy termopar to:

 • termopara "J" - Fe-CuNi: zakres temperatury -40...+750°C
 • termopara "K" - NiCr-Ni: zakres temperatury -200...+1200°C
 • termopara "N" - NiCrSi-NiSi: zakres temperatury do +1200°C (1350°C)
 • termopara "T" - Cu-CuNi: zakres temperatury -200...+350°C
 • termopara "S" - PtRh10-Pt: zakres temperatury do 1600°C
 • termopara "R" - PtRh13-Pt: zakres temperatury do 1600°C
 • termopara "B" - PtRh30-PtRh6: zakres temperatury do 1800°C 

 

Ze względu na budowę i zastosowanie, czujniki temperatury często nazywane również sensorami temperatury dzieli się na: czujniki temperatury kablowe, czujniki temperatury głowicowe, czujniki temperatury do klimatyzacji i wentylacji (puszkowe), czujniki temperatury z przyłączem gwintowanym, itd.

 

 

Tablicowe wskaźniki (wyświetlacze) i mierniki temperatury są to urządzenia przeznaczone do pomiaru, wyświetlania i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp. Mierniki mierzą temperaturę, wilgotność, ciśnienie itp. za pomocą zewnętrznych czujników, przetworników temperatury lub inne wielkości za pomocą przetworników wilgotności, przetworników ciśnienia, itp. i wyświetlają je na wbudowanym wyświetlaczu. Ponadto mierniki tablicowe wyposażone są zazwyczaj w wyjście(a) alarmowe (do sygnalizacji stanów alarmowych lub prostej regulacji typu włącz/wyłącz), analogowe wyjście retransmisyjne (do przesyłania wartości mierzonych do oddalonych urządzeń np. rejestratorów temperatury lub systemów SCADA). Mierniki temperatury mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485 z protokołem MODBUS ASCII/RTU (do cyfrowego przesyłania mierzonych i wyświetlanych wartości do zewnętrznych urządzeń lub komputerów).

 

 

Przetworniki temperatury (kondycjonery temperatury) to urządzenia przeznaczone do przetwarzania temperatury mierzonej za pomocą rezystancyjnych czujników temperatury lub termoelektrycznych czujników temperatury na standardowy sygnał analogowy 4...20mA lub 0...10V. Zastosowanie przetworników temperatury ma na celu, wyeliminowanie wpływu rezystancji przewodów (dla czujników rezystancyjnych), wyeliminowanie prowadzenia drogich kabli kompensacyjnych czy też przedłużających dla czujników termoelektrycznych (termopar), wydłużenie linii pomiarowej oraz standaryzację sygnałów pomiarowych na obiekcie. W zastosowaniach przesyłowych stosuje się najczęściej przetworniki dwuprzewodowe, zasilane w pętli pomiarowej z sygnałem wyjściowym 4…20mA. W ciepłownictwie, klimatyzacji i wentylacji często stosuje się również przetworniki temperatury trzyprzewodowe z sygnałem wyjściowym 0…10V. Oprócz przetworników z sygnałem analogowym dostępne są przetworniki z wyjściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU), z protokołem HART lub PROFIBUS oraz przetworniki z transmisją bezprzewodową. Ze względu na budowę, funkcję i zastosowanie, przetworniki temperatury dzieli się na przetworniki temperatury głowicowe, przetworniki temperatury na szynę DIN, przetworniki temperatury do współpracy z czujnikami Pt100, przetworniki do współpracy z czujniki termoelektrycznymi, przetworniki temperatury z uniwersalnym wejściem pomiarowym oraz czujniki temperatury z wbudowaną separacją obwodów wejścia i wyjścia.

 

 

Przetworniki wilgotności i temperatury (czujniki wilgotności) często nazywane również higrometrami to urządzenia przeznaczone do pomiaru wilgotności względnej, absolutnej lub temperatury punktu rosy oraz opcjonalnie temperatury. Elementem pomiarowym przetwornika wilgotności jest pojemnościowy czujnik wilgotności, którego budowa jest podobna do kondensatora. Dwie elektrody są oddzielone są od siebie cienką warstwą higroskopijnego polimeru, pełniącego rolę dielektryka. Zmiana stałej dielektrycznej materiału higroskopijnego jest proporcjonalna do wilgotności względnej powietrza, w której znajduje się czujnik wilgotności. Cechą charakterystyczną czujników pojemnościowych jest niski współczynnik temperaturowy i możliwość pracy w wysokich temperaturach (nawet do 200°C). Ważna cechą czujników pojemnościowych jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. W niektórych przetwornikach wilgotności względnej istnieje możliwość wyznaczenia wilgotności absolutnej. Wilgotność absolutna jest wyznaczana na podstawie mierzonej wilgotności względnej, temperatury i przy założonym ciśnieniu atmosferycznym. Podobnie mogą być wyznaczane inne parametry jak punkt rosy, cząstkowe ciśnienie parowania, temperaturę termometru mokrego, stosunek zmieszania powietrza, entalpia i wskaźniki komfortu. Przetworniki wilgotności względnej ze względu na budowę, sposobu montażu i zastosowanie dzieli się na, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki wilgotności absolutnej, przetworniki punktu rosy, przetworniki wilgotności do montażu naściennego, kanałowe przetworniki wilgotności, przetworniki z sondą na przewodzie i itp. Niektóre modele przetworników wilgotności względnej posiadają możliwość pomiaru temperatury, prędkości przepływu powietrza czy też dwutlenku węgla.

 

​Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień to urządzenia przeznaczone do pomiaru ciśnienia w instalacjach przemysłowych, ciepłownictwie, klimatyzacji i wentylacji. Zasada działania przetworników ciśnienia polega na pomiarze zmiany parametrów elektrycznych elementu pomiarowego (np. rezystancji, pojemność). Elementami pomiarowymi przetworników ciśnienia są czujniki tensometryczne, piezorezystancyjne, pojemnościowe oraz piezoelektryczne. Parametry elektryczne czujników ciśnień są przekształcane na standardowy sygnał analogony (4…20mA, 0…20mA, 0…10V) lub sygnał cyfrowy ModBus ASCII/RTU, HART lub ProfiBus. W zależności od przyjętego punktu odniesienia ciśnienie może być mierzone, jako bezwzględne (absolutne), względne lub różnicowe. Dla ciśnienia bezwzględnego (absolutnego) punktem odniesieniem jest próżnia. Ciśnienie względne jest z kolei wyznaczane w odniesieniu do panującego ciśnienia atmosferycznego (wynosi ono około 1bara na poziomie morza i maleje wraz ze wzrostem wysokości). Ciśnienie różnicowe jest natomiast różnicą dwóch ciśnień doprowadzonych do wejść pomiarowych przetwornika różnicy ciśnień. Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień umożliwia również pomiar poziomu cieczy. Poziom słupa cieczy może być mierzony za pomocą przetwornika ciśnienia, sond hydrostatycznych (w zbiornikach otwartych) lub różnicy ciśnień (w zbiornikach zamkniętych, ciśnieniowych). Przykładem zastosowania przetworników różnicy ciśnień do pomiaru poziomu są tak zwane sondy hydrostatyczne, służące do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach wodnych, studniach, kanałach lub poziomu ścieków w instalacjach oczyszczalnia (oczyszczalniach). Przetworniki różnicy ciśnień mogą również służyć do pomiaru prędkości przepływu np. powietrza w kanałach wentylacyjnych przy współpracy z elementami spiętrzającymi np. rurkami spiętrzającymi (Pitota, Prantla), kratownicami lub krzyżakami pomiarowymi oraz do pomiaru przepływu objętościowego czy masowego cieczy i gazów przy współpracy ze zwężkami pomiarowymi i rurkami uśredniającymi.

 

Przetworniki i przenośne mierniki ph, redox oraz konduktancji firmy Delta Ohm przeznaczone są do pomiarów fizykochemicznych głównie w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody, a także do pomiarów kontrolnych i laboratoryjnych. Nasza oferta obejmuje zarówno obiektowe przetworniki pomiarowe, przenośne mierniki jak również laboratoryjne przyrządy do pomiarów fizykochemicznych. Pierwszą grupę stanowią przyrządy do pomiaru i monitoringu pH i redox: przetworniki pH i redox oraz przenośne pehametry. Drugą grupa przyrządów to przyrządy do pomiaru i monitoringu przewodności i temperatury: przetworniki konduktancji (przewodności) oraz przenośne mierniki do pomiaru przewodności. Trzecią grupa to laboratoryjne mierniki do pomiarów fizykochemicznych, są to zazwyczaj uniwersalne mierniki z możliwością rejestracji i przenoszenia danych do komputera PC.

 

​Nasza oferta zawiera zarówno mierniki jak i przetworniki firmy Delta Ohm do pomiaru natężenia oświetlania (wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz), natężenia promieniowania w zakresach widma UVA, UVB, UVC oraz do pomiaru całkowitego promieniowania słonecznego (pyranometry).

 

​Kalibratory ciśnienia oraz kalibratory temperatury i sygnałów analogowych firmy Additel przeznaczone są po precyzyjnego pomiaru i zadawania ciśnienia względnego, ciśnienia absolutnego, różnicy ciśnień oraz temperatury i sygnałów analogowych. Nasze kalibratory przeznaczone są zarówno do pomiarów obiektowych (do kontroli poprawności działania urządzeń na instalacji) jak i do pomiarów laboratoryjnych.

 

 • Pozostałe przyrządy pomiarowe i urządzenia: 

W naszej ofercie znajdują się również: przetworniki prędkości powietrza (do pomiaru prędkości powietrza w kanałach wentylacjach i ruchu powietrza w pomieszczanych i komorach), anemometry (do pomiaru prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych za pomocą sond termoanemometrycznych i na kratkach wentylacyjnych za pomocą sond skrzydełkowych), anemometry ultradźwiękowe (przeznaczone do pomiaru prędkości i kierunku wiatru), stacje pogody (do pomiaru i monitoringu kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej, promieniowania słonecznego, itp.) mierniki mikroklimatu (analizy komfortu cieplnego środowiska, w którym przebywa człowiek), mikromanometry (do pomiaru prędkości powietrza i kontroli różnicy ciśnień), przetworniki dwutlenku węgla (CO2) i tlenku węgla (CO) i itp..

 

 

 

dowiedz się więcej

Kontakt

ACSE Sp. z o.o.
31-223 Kraków
ul. Pachońskiego 2A

tel 12 415 05 09
tel./fax 12 415 05 09
tel. kom. 607 212 145

e-mail: biuro@acse.pl

Współrzędne GPS:
50.0924170, 19.9187540
zobacz na mapie